The Other Media

Places topside for Dutch Coast (west Alpha) Plaatsen topside voor Hollandse Kust (west Alpha)

In order to be able to move forward full of inspiration, it is occasionally good to look back on previous successful moments. Placing the topside for Hollandse Kust (west Alpha) in September is one such moment. With this video, we would like to look back at the special operation at sea.


On board the installation vessel Thialf (Heerema Marine Contractors), colleague Matthijs Knollenburg talks about the challenges associated with this mega job.


Om vol inspiratie vooruit te kunnen gaan, is het af en toe goed om even terug te kijken naar eerdere succesvolle momenten. Het plaatsen van de topside voor Hollandse Kust (west Alpha) in september is zo’n moment. Graag blikken we met deze video terug op de bijzondere operatie op zee.


Aan boord van het installatieschip Thialf (Heerema Marine Contractors) vertelt collega Matthijs Knollenburg over de uitdagingen die met deze megaklus gepaard gaan.